The artist
 Henk van Hemert
 

Lasting Memory 

Art can be a great help to keep the memory alive of  a  person who passed away


Shapes, images, colors are often associated with events and feelings. When one thinks of the person one had to say goodbye to, the memory always remains. A memory that people always want to hold on to, and often want to think back on with love.
Henk van Hemert translates this feeling into a painting or sculpture in collaboration with six other artists of his choice.
A work of art that retains all memories and makes them permanent.
The loss and lasting memory in one piece of art .


Want to know more? Feel free to contact  via the contact form on this site.


=================================================
Vormen ,afbeeldingen, kleuren worden vaak geassocieerd met gebeurtenissen en gevoel. Als men aan de persoon denkt waarvan men afscheid  heeft moeten nemen, blijft altijd de herinnering. Een herinnering die men altijd vast wil houden, en er vaak met liefde aan terug wil denken .
Henk van Hemert vertaalt dit gevoel  in samenwerking met een zestal andere kunstenaars naar keuze naar een schilderij of beeld.
Een kunstwerk wat alle herinneringen vasthoudt en blijvend maakt.
Het gemis en blijvende herinnering in een kunstwerk .


Meer over weten? Neem vrijblijvend contact op via contactformulier van deze site.